20141102_124053-1-1-1

Terdapat 4 Kecakapan Professional:

Cakap Personal: Cakap mengelola apa yang anda tahu yang orang lain tidak tahu.

Cakap Organisational: Cakap mengelola apa yang anda tidak tahu tetapi orang lain tahu.

Cakap Kinerja/Inovasi: Cakap mengelola apa yang anda tahu, orang lain pun tahu

Cakap Spiritual: Cakap mengelola apa yang anda tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu.

Abe. 7November2014

Advertisements